Avís Legal

En virtut d’aquestes Condicions Generals, Arenys Coworking Corner informa els usuaris d’aquesta pàgina web, de la qual n’és titular, de les seves Condicions d’Accés i Ús.

L’accés i l’ús de la pàgina web es regiran i estaran subjectes a les següents Condicions Generals. La utilització de totes les pàgines web de les quals Arenys Coworking Corner en sigui titular implica l’acceptació plena per part de l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Accés i Ús vigents en el moment d’accés de l’usuari. Arenys Coworking Corner es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquestes Condicions Generals.

Tots els continguts de les pàgines web d’ Arenys Coworking Corner (textos, àudio, vídeo, programari, disseny i signes d’identificació, entre d’altres) estan sotmesos a la normativa en matèria de Propietat Intel·lectual i/o Industrial. Els drets sobre els continguts pertanyen a Arenys Coworking Corner o, si s’escau, a tercers. L’accés als continguts web d’ Arenys Coworking Corner no implica cap tipus de cessió, transmissió o renúncia als drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial.

L’Usuari no podrà, en cap cas, modificar o suprimir les dades d’identificació existents del drets d’ Arenys Coworking Corner o de tercers sobre els continguts. L’usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s’hagin posat a disposició a aquest efecte als continguts web d’ Arenys Coworking Corner o que s’emprin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que aquests no impliquin cap violació dels drets de Propietat Intel·lectual ni suposin cap tipus de dany per als continguts web d’ Arenys Coworking Corner i/o la informació i serveis que s’hi ofereixen.

L’Usuari es compromet a utilitzar les informacions i serveis de la pàgina web d’ Arenys Coworking Corner conformement a la llei, a aquestes Condicions Generals, la moral, els bons costums i l’ordre públic. En particular, l’usuari es compromet a fer un ús correcte i lícit dels serveis i continguts, i a no realitzar les següents activitats:

  • dur a terme actes que siguin contraris als drets de Propietat Intel·lectual i/o Propietat Industrial dels seus titulars legítims;
  • difondre continguts o propaganda de naturalesa racista, xenòfoba, pornogràfica o il·legal, que vulnerin els drets humans o facin apologia del terrorisme;
  • provocar danys als sistemes informàtics d’ Arenys Coworking Corner, dels seus proveïdors o de tercers i/o introduir o difondre virus informàtics o un altre tipus de sistemes físics i lògics que puguin provocar danys als sistemes informàtics, com ara l’enviament de missatges electrònics no sol·licitats de forma continuada; i
  • transmetre publicitat o enviar missatges electrònics no sol·licitats o no autoritzats.

Arenys Coworking Corner no es responsabilitza per qualsevol dany o prejudici al programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés als continguts web d’ Arenys Coworking Corner o de l’ús d’informació o aplicacions que s’hi continguin.

Arenys Coworking Corner no garanteix pas la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació o els serveis inclosos a les seves pàgines web, i podrà actualitzar-los, modificar-los o suprimir-los sense avís previ tot respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

Arenys Coworking Corner no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts inclosos per tercers als enllaços a què es faci referència en aquesta pàgina. L’establiment d’un enllaç no suposa en cap cas l’existència de relacions entre Arenys Coworking Corner i el propietari de la pàgina Web de l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació dels continguts o serveis que s’hi ofereixen.

Arenys Coworking Corner es reserva el dret a suspendre l’accés als continguts web, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, així com a efectuar les modificacions que cregui oportunes de les pàgines, els serveis o les informacions que s’hi ofereixin. Això també serà aplicable a la presentació o localització d’aquestes pàgines, així com a les Condicions Generals d’Accés i Ús. Tota la informació rebuda a les pàgines web d’ Arenys Coworking Corner es considerarà cedida a Arenys Coworking Corner a títol gratuït.

Les reclamacions s’adreçaran a la seu d’ Arenys Coworking Corner, al carrer Doedes 74 baix, Arenys de Mar (08350).

Totes les qüestions relatives als continguts web d’ Arenys Coworking Corner es regiran per la legislació espanyola i estaran sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals d’ Arenys de Mar. Les parts renuncien a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.